Haber

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 17 milletlerarası muahede, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye ile Gine arasında 30 Ocak 2017’de Gine’nin başkenti Konakri’de imzalanan “Türkiye ile Gine Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması”, Erdoğan tarafından onaylandı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke tarım, tarım sanayisi, besin sürece endüstrisi, sıhhat, kırsal ve kentsel kalkınma plan ve programları, yoksullukla gayret, su, sanitasyon, altyapı, güç, ulaştırma, etraf, kültür ve turizm, insani yardım ve onarım üzere birçok alanda işbirliği yapacak.

Türkiye ismine muahedeyi Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine ismine İşbirliği Ulusal Müdürlüğü (DNC) uygulayacak.

Venezuela’yla güvenlik işbirliği anlaşması

Venezuela ile Türkiye arasında 6 Ekim 2017’de imzalanan güvenlik işbirliği muahedesi onaylanarak, Resmi Gazete’de yer aldı.

Anlaşma kapsamında taraflar, birlikte taraf oldukları milletlerarası mutabakatlara uygun biçimde başta terör, organize hatalar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, uyuşturucu ve psikotrop unsurlar ve bunların imalinde kullanılan orta kimyasallarla ilgili kabahatler olmak üzere hudut aşan kabahatlerle çabada işbirliği yapacak.

İki ülke, kara para aklama, siber kabahatler, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik unsurların yasa dışı ticareti, para ve pasaport üzere resmi evrakta sahtecilik üzere kabahatlerde hatası önlemek, bastırmak ve kabahat soruşturmalarını yürütmek için de işbirliği yürütecek.

Türkiye ile Venezuela, kelam konusu hatalarla ilgili istihbarat paylaşımında da bulunarak, birbirlerini terör örgütlerinin hareket metotları ve terörizmin finansmanında kullanılan sistemler üzere hususlarda bilgilendirecek.

Taraflar, kelam konusu cürümlerle gayret yürüten ünitelerinin karşılıklı değişimini de sağlayacak.

Filistin’le su alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmayla iki ülke ticaret, sanayi, yatırım, güç ve doğal kaynaklar, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim ve sıhhat, balıkçılık, bilim ve teknoloji üzere alanlarda işbirliğini teşvik edici ve kolaylaştırıcı adımlar atacak.

Birbirlerine “en çok kayrılan ülke” muamelesi uygulayacak iki ülke ilgili firma ve kurumlar ortasındaki temasları da teşvik edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka karar, Türkiye ile Filistin ortasında imzalanan su alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı oldu. Buna nazaran, taraflar isale çizgileri, içme suyu pompalama şebekeleri, su rezervuarları ve çevrim içi denetim dahil su dağıtım sistemlerine dair tecrübeleri ve en güzel uygulamaların paylaşılması mevzularında işbirliği yapacak.

Barajlar, rezervuarlar, su temini ve kanalizasyon sistemleri, su arıtma işleri ve tesisleri üzere mühendislik su altyapılarının tasarımı inşası ve işletilmesi ile bakımına dair fikir teatisi de gerçekleştirecek taraflar, su bölümünün kurumsal şemasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunacak.

Mutabakat zaptının yürütülmesiyle ilgili iki taraftan eşit sayıda temsilcinin katılacağı ortak uyum komitesi de hayata geçirilecek.

İşbirliği kapsamında uzmanların ortak çalışmaları, uzman değişimi, ortak atölye çalışmaları ve konferanslarla bilimsel evrak değişimi üzere çalışmalar da yapılacak.

BAE ile yapılan iki mutabakat onaylandı

Orta Afrika Cumhuriyeti’yle 27 Ocak’ta imzalanan hükümetler ortasında işbirliği çerçeve mutabakatı da onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, iki ülke, kalkınma yapılarının kurulmasında, ticaretin çeşitlendirilmesinde, ekonomik, kültürel ve teknik işbirliğinde birbirine yardımcı olacak.

Anlaşma, 5 yıl yürürlükte kalacak ve aksi yazılı belirtilmedikçe 5 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.

Resmi Gazete’de Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yapılan biri işbirliği protokolü, biri de mutabakat zaptı olmak üzere 2 onay kararı yer aldı.

“Türkiye ile BAE Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı ile BAE Medya Ofisi ortasındaki işbirliği ve istişareler desteklenecek.

Protokol kapsamında her yıl medya ve bağlantı dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretleri teşvik edilecek, medya mensubu ve kanaat başkanlarının periyodik olarak bir ortaya geleceği ortak etkinlikler düzenlenecek ve medya mensupları ile teknik elemanların karşılıklı staj ve eğitimine yönelik imkanlar sağlamak istikametinde teşebbüsler yapılacak.

BAE ile yapılan “Tarımsal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında da taraflar, zirai çaba ve bitki muhafaza, organik tarım, teknoloji temelli ziraî üretim, besin güvenliği, besin üretimi ve besin eserleri ticareti, hayvancılık, hayvan sıhhati ve hayvan sevkiyatları, besin güvenliğine yönelik ziraî araştırmalar ve çağdaş teknoloji ile tekniklerin kullanılması, iki ülkenin özel kesimleri ortasında tarım alanında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’ne ilişkin projelerin geliştirilmesi alanlarında işbirliklerini artıracak.

Nijerya ile gençlik alanında işbirliği yapılacak

Resmi Gazete’de Türkmenistan ile biri sıhhat ve tıp bilimleri alanında biri de vücut eğitimi ve spor alanında olmak üzere 2 işbirliği muahedesi da yer aldı.

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Muahede kapsamında taraflar, sıhhat sistemlerinin güçlendirilmesi, halk sıhhati, hastane idaresi, ilaç, tıbbi aygıt, tıbbi sarf, kozmetik ve eczacılık, acil sıhhat hizmetleri, sıhhat yatırımları ve sıhhat bilgi sistemleri başlıklarında işbirliği yapacak.

“Beden Eğitimi ve Spor alanında İşbirliği Programı” kapsamında Türkiye ile Türkmenistan, spor altyapısının karşılıklı çıkarlar temelinde kullanılmayı, ortaklaşa spor faaliyetleri, turnuvalar ve spor konusunda toplantılar organize etmeyi, vücut eğitimi ve spor alanında işbirliği önceliklerini belirlemeyi, spor tesislerinde kamu güvenliğine yönelik sistemleri güzelleştirmeyi, dopingi önlemeyi, bilimsel bahis ve antidoping üzere alanlarda bilgi paylaşımı için ortak bilgi havuzu kurmayı, nitelikli işçi yetiştirmeyi ve ulusal sporların milletlerarası müsabakalara dahil edilmesini hedefliyor.

Nijerya’yla imzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı kapsamında, Türkiye’yle Nijerya, hastane idaresi, sıhhat sistemleri, özel sıhhat hizmetleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla uğraş, anne-bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik sıhhat çalışanı yetiştirme, insan kaynakları planlaması, acil birinci yardım programları, acil durum ve afetlerde sıhhat hizmetleri, Nijerya’da ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi zarf malzemeleri alanında yatırımlar ve bu alanlarda özel sektörün teşviki ile sağlık turizmi alanlarında işbirliği yapacak.

Yine Nijerya’yla imzalanan Gençlik Alanında İşbirliği Muahedesi ile iki ülke, değişim programları, kırılgan gençlik kümeleri ortasında uyuşmazlıkların tahlili, yurttaşlık eğitimi, gençlik danışmanlığı, gençlerin teknik ve mesleksel kapasitesinin geliştirilmesi, genç ve çocuk adalet sistemi ve yönetimi ile gençlerin uyuşturucu kullanımının denetim altına alınmasına yönelik programlar üzere alanlarda işbirliğini hayata geçirecek.

Uluslararası gençlik kampları, gençler ve gençlik alanında çalışan şahıslara yönelik değişim programları, ortak proje ve faaliyetler, ilgili kurum ve kuruluşlar ortası uyum da işbirliği biçimleri başlığıyla mutabakatta yer aldı.

Türkiye ile Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan karma kurul toplantı protokolleri

Türkiye ile Kuveyt ortasında 8 Nisan 2021’de Ankara’da imzalanan “Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”na nazaran, iki ülke etraf idaresi, pak üretim ve sürdürülebilir tüketim, çevresel uygunluk zinciri, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar, etraf bilgi sistemleri, kapasite geliştirme başlıkları altında belirlenen mevzularda işbirliği yürütecek.

İşbirliği yapılacak hususlar ortasında deniz ve kıyı etrafının kirlilikten korunması, iklim değişikliği, yeşil iktisat, büyük endüstriyel kazalar için potansiyel risklerin belirlenmesi, tehlikeli hususların yayılmasının önlenmesi üzere alanlar da bulunuyor.

Dominik Cumhuriyeti ile imzalanan “Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma” kapsamında ise Türkiye, bu ülkeye 3 ventilatör hibe edecek.

D-8 Üye Devletleri Ortasında Tercihli Ticaret Mutabakatının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesi de onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Listede Bangladeş’e ait farklı özelliklere sahip 356 ürün yer aldı.

Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı ve Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı’na ilişkin protokoller de onaylanarak Resmi Gazete’de yer aldı.

Yolcu ve yük nakliyatı ile istatistiklerin müzakere edildiği toplantılarda, geçiş evrakı sayıları ve kotalar konusunda da kararlar alındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Bağcılar escort bayan iletişim
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort